Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Historie JSDHO

strHasičská jednotka v obci Hlinná působila minimálně od roku 1946. Po r. 1989 se bohužel jednotka rozpadla a až v r. 2015 současná JSDHO fakticky navázala na činnost svých předchůdců.

Právně jednotka vznikla dne 10.12. 2015 usnesením zastupitelstva Obce Hlinná,  na kterém byl zvolen velitelem jednotky Jan Mižič st. Ne náhodou. Byl to právě jeho otec Jan Mižič nejst., který byl členem   předchozí jednotky a který pomáhal ke zdárnému znovuobnovení hasičského řemesla na Hlinné. Dnes je čestným členem JSDHO Hlinná.

Na tomto znovuobnovení činnosti pracovali občané obce od června 2015. Během listopadu a prosince pak probíhala první setkání členů jednotky se zástupci profesionálních hasičů, kde získali důležité informace o vybavení a provozu JSDHO.  Ve spolupráci se starostou obce byla v prosinci 2015 jednotka vybavena pracovními stejnokroji PS II a základním pracovním náčiním.

Z daru ve výši 100.000,- Kč od Nadace Agrofert se ještě v roce 2015 podařilo vybavit několik členů jednotky zásahovými obleky (pracovní ochranná obuv, zásahový oděv, přilba, integrální čelní LED svítilna, halogenová svítilna) a dále pořídit elektrocentrálu a ponorné čerpadlo. Díky úzké spolupráci s profesionálními hasiči v Litoměřicích dostala jednotka vozidlo typu AVIA A31. S timto vybavením se stala jednotka schopna výjezdu.

V roce 2016 velitel jednotky, velitelé družstev, strojníci a ostatní členové jednotky úspěšně absolvovali všechna povinná školení. Na konci roku se uskutečnilo několik výjezdů (posyp komunikací, odklízení namrzlého sněhu na střechách, prořezávání stromů apod.).

V roce 2017 se jednotka účastnila několika brigád, z jejichž výtěžku si pořídila vůz s cisternou Škoda 706 RTHP.

JSDHO  pomáhá obci i při kulturních akcích – pořádání dětského dne, tanečních zábav, stavění vánočního stromu, stavění májky, pořadatelská služba apod.

Skip to content