Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Místní části

Obecní úřad Hlinná spravuje 5 místních částí.

Hlinná

Obec Hlinná leží 4 km severozápadně od Litoměřic. Asi 1 km jihovýchodně od obce na vrších Hradiště (545 m.n.m.) a Kamýk (454 m.n.m.) byly archeology nalezeny předměty svědčící o osídlení katastru obce keltskými kmeny v období kolem 3. až 1.století př.n.l. Stejné nálezy, ovšem amatérské pocházejí i ze samotné obce.

Tlučeň

Tlučeň (místní část Hlinné) je zemědělská a ovocnářská obec 5 km sz. od Litoměřic v údolí Tlučeňského potoka pod severními svahy Plešivce. Nejstarší zmínky o obci Tlučeň sahají až k roku 1170.

Lbín

Lbín (místní část Hlinné), kdysi samostatná, poměrně vysoko položená obec, prvně zmiňovaná k roku 1100 jako majetek vyšehradské kapituly, je dnes místní částí obec Hlinná.

Kundratice

Ve vsi se dochovaly také hrázděné a roubené stavby, jakož i prosté přízemní domky a pozdně empírová hájovna. Všechny tyto stavby zachovávají regionální rekreační ráz vísky. Dnes zvolna, ale vytrvale převládá vlna příměstského rekreačního stavitelství.

Mentaurov

Dnes osada slouží jako rekreační středisko, hlavně skautům, kteří zde mají základnu s ubytovnou. Při levé straně silnice (od Litoměřic) stojí chatový tábor – dnes Rekreační areál Knesplíkov. Je to unikátní prostor pro pořádání spoplečenských a kulturních akcí, setkání, srazů, škol v přírodě, apod.

Skip to content