Současnost

Rozhledna na vrcholu hory Varhošť

Ve vsi jsou stále patrné projevy původních patrových domů, mezi ně patří vily Jindřiška v tzv. horském stylu z roku 1867 a také vila Julia Lipperta (z roku 1884), bývalého německého historika a politika. Ve vsi se dochovaly také hrázděné a roubené stavby, jakož i prosté přízemní domky a pozdně empírová hájovna. Všechny tyto stavby zachovávají regionální rekreační ráz vísky. Dnes zvolna, ale vytrvale převládá vlna příměstského rekreačního stavitelství, které nastalo s rozmachem módní vlny chalupářství. Díky automobilismu je dnes ves dostupná i z blízkých Litoměřic a je vyhledávaným cílem chalupářů, rekreantů a turistů. Na jižní straně vísky vznikl rozsáhlý pastevní areál pro ovce, nejvíce v okolí Holého vrchu. Kromě hájovny je ves osídlena již jen nepatrně a v létě rekreačně.

Historie

Nejstarší záznamy pocházejí z roku 1387, kdy ves patřila vyšehradské kapitule. Za husitských válek přešel majetek na pány z Roupova. Od poloviny 19. století se stává klimatickým výletním střediskem. Kromě lesní vily zde byl i hotel a penzion Henrietta. Po vyhnání německého obyvatelstva v roce 1945 se již nepodařilo ves znovu obydlet.

Picture

Zajímavosti

Nad vsí se nachází hora Varhošť (639 m n. m.) se stejnojmennou rozhlednou, která je hojně navštěvována zejména v době, kdy Slunce zapadá nad masivem Českého středohoří. Z ocelové věže rozhledny, zřízené roku 1972 na kamenném základě původní věže dřevěné, je vidět panoramatický pohled na České středohoří, v němž lze 7x spatřit hladinu řeky Labe.

Skip to content