Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kundratice

Současnost

Rozhledna na vrcholu hory Varhošť

Ve vsi jsou stále patrné projevy původních patrových domů, mezi ně patří vily Jindřiška v tzv. horském stylu z roku 1867 a také vila Julia Lipperta (z roku 1884), bývalého německého historika a politika. Ve vsi se dochovaly také hrázděné a roubené stavby, jakož i prosté přízemní domky a pozdně empírová hájovna. Všechny tyto stavby zachovávají regionální rekreační ráz vísky. Dnes zvolna, ale vytrvale převládá vlna příměstského rekreačního stavitelství, které nastalo s rozmachem módní vlny chalupářství. Díky automobilismu je dnes ves dostupná i z blízkých Litoměřic a je vyhledávaným cílem chalupářů, rekreantů a turistů. Na jižní straně vísky vznikl rozsáhlý pastevní areál pro ovce, nejvíce v okolí Holého vrchu. Kromě hájovny je ves osídlena již jen nepatrně a v létě rekreačně.

Historie

Nejstarší záznamy pocházejí z roku 1387, kdy ves patřila vyšehradské kapitule. Za husitských válek přešel majetek na pány z Roupova. Od poloviny 19. století se stává klimatickým výletním střediskem. Kromě lesní vily zde byl i hotel a penzion Henrietta. Po vyhnání německého obyvatelstva v roce 1945 se již nepodařilo ves znovu obydlet.

Picture

Zajímavosti

Nad vsí se nachází hora Varhošť (639 m n. m.) se stejnojmennou rozhlednou, která je hojně navštěvována zejména v době, kdy Slunce zapadá nad masivem Českého středohoří. Z ocelové věže rozhledny, zřízené roku 1972 na kamenném základě původní věže dřevěné, je vidět panoramatický pohled na České středohoří, v němž lze 7x spatřit hladinu řeky Labe.

Skip to content