Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Turistika v regionu

Hradiště (přírodní památka, okr. Litoměřice, 545 m)

Hradiště je přírodní památka (ev. č. 121), která se nachází v okrese Litoměřice na stejnojmenném vrchu. Správa území spadá pod CHKO České středohoří.

hradiste

  • Výměra: 5,25 ha,
  • rok vyhlášení: 1949,
  • nadmořská výška: 545 m,
  • poloha: 4 km severozápadně od Litoměřic,
  • místo dalekého rozhledu směrem k jihovýchodu až severozápadu,
  • malá jeskyně blízko pod vrcholem,
  • na jih od hlavního vrcholu se nachází nižší subvrchol zvaný Malé Hradiště neboli Kamýk.

Důvodem ochrany je stepní květena s koniklecem otevřeným a koniklecem lučním. Severovýchodním směrem od Hradiště se nalézá Dlouhý vrch, východním směrem pak Křížová hora, na jihovýchodu leží u Labe město Litoměřice, jižně se nachází nižší subvrchol Malé Hradiště neboli Kamýk, za ním pak vrch Bídnice a Radobýl, západně vrch Plešivec.

Varhošť (rozhledna, okr. Litoměřice, 639 m)

VarhostVarhošť poskytuje jeden z nejkrásnějších rozhledů v Českém středohoří. Jedná se o zalesněný čedičový vrch tyčící se na pravém břehu Labe asi 8 km od Litoměřic, na jehož vrcholu stojí rozhledna (v pořadí již třetí). Díky své poloze nabízí Varhošť opravdu nádherné pohledy a to všemi směry. Lze odtud zahlédnout Labe dokonce až na 8 místech.

První rozhlednu zde vybudovali turisté z litoměřického Spolku pro České středohoří již na konci 19. století. Jednalo se o dřevěnou konstrukci, využívající pěti dubů rostoucích na vrcholu opatřených schody a plošinou. Takováto jednoduchá stavba ovšem nevydržela dlouho a již v roce 1902 musela být z bezpečnostních důvodů stržena.

Na další rozhlednu nebyly peníze, i když návrhů ke stavbě bylo několik. Do užšího výběru se probojovaly tři, ani jeden z nich nebyl nakonec zrealizován. Avšak jelikož chtěl Spolek důstojně oslavit své čtyřicetileté trvání, byl 18. 4. 1927 položen základní kámen stavby a přesně po pěti měsících rozhledna slavnostně otevřena. Vznikl kompromis čtyřmetrového kamenného základu s 10 m vysokou dřevěnou konstrukcí. Tato rozhledna sloužila svému účelu dlouho. Nebyla udržovaná a chátrala, a proto musela být začátkem 70. let stržena.

pohledvar

Záhy se však objevil nový projekt originální ocelové konstrukce se třemi vyhlídkovými plošinami. Třináct tun těžkou a 12 m vysokou rozhlednu dopravoval na vrchol vrtulník a celá operace včetně ukotvení na kamennou podstavu z bývalé věže byla nesmírně náročná. Vše se ale podařilo a tak byla nová rozhledna slavnostně otevřena spolu se zahájením tradiční litoměřické výstavy Zahrada Čech 22. 9. 1973. Rozhledna, která roku 2003 prošla částečnou rekonstrukcí, je i v současné době celoročně volně přístupná veřejnosti.

Varhošť se nachází na půli pomyslné přímky mezi městy Litoměřice a Ústí nad Labem nad obcí Kundratice. Na sedlo pod Varhoštěm (zv. Průhon) vede modrá turistická značka z Litoměřic přes Dlouhý vrch (12,5 km). Přímo přes vrchol vede i žlutá turistická značka od Proboštova, která dále pokračuje do Kostelního sedla. V Průhonu je parkoviště dostupné po silnici vedoucí z Litoměřic do Ústí nad Labem – odbočit na ves Hlinná a projet ves Kundratice. Dále vede kamenitá cesta na vrchol k rozhledně (po cestě kousek nad parkovištěm malý odpočinkový altánek).

Holý vrch (okr. Litoměřice, 574 m)

holyvrchHolý vrch (německy Kundratitzer Kahleberg) je relativně plochý čedičový vrch v CHKO České středohoří nad obcí Hlinná, asi 6 km severně od Litoměřic. Nachází se zde stejnojmenná přírodní rezervace s výskytem vzácných rostlin, zejména pak rostlinná společenstva s koniklecem otevřeným a koniklecem lučním. Roste zde i koniklec Hackelův, což je přírodní kříženec vzniklý z obou předchozích druhů. Na západní straně svahu se nalézají porůznu roztroušené čedičové skalky označované místním názvem Učitel a žáci. Dodnes se používá i místní název Gegule, který lze nalézt na starých mapách.

Těmito tipy za poznávaní Hlinné a okolí  výčet míst, které jsou turisticky zajímavé, nekončí. Určitě stojí za to navštívit  obce přidružené k Hlinné, jako například Kundratice, Lbín, Tlučeň a jejich okolní přírodu, v chráněné krajinné oblasti.

Plesivec

Za zmínku stojí i vzdálenější obce, např. Kamýk se stejnojmennou zříceninou hradu. A nad Kamýkem v lesním porostu je nenápadný zajímavý kopec Plešivec se stěnami  volných čedičových kamenů a na jejich úpatí s ledovými jámami.

Skip to content