Půjčení disku

Půjčení je možné na Obecním úřadě na Hlinné (volejte na číslo starosty 724 352 284) po předložení průkazu totožnosti a složení vratné zálohy. Se zapůjčením disku obdržíte skórkartu s mapou hřiště a pravidly. Při půjčení disku jste nuceni zaplatit zálohu, která vám bude po odevzdání disku vrácena. Platba půjčovného a vratné zálohy je možné pouze v hotovosti. Při ztrátě nebo výrazném poškození (odřeniny jsou normální a neberou se jako poškození) je nutné uhradit 350 Kč.

Vratná záloha:                        350 Kč / disk
Půjčovné na den (24 hod):      50 Kč / disk

Stáhnout PDF

Vliv discgolfu na vnímání kvality života v obcích a městských částech.

Tento dotazník je pro ty, kteří již někdy discgolf hráli, nebo ty, kteří se v prostorách hřiště někdy pohybují (vycházka s dětmi, venčení psa, jiná aktivita). Během tohoto krátkého dotazníku se snažíme zjistit, jestli přítomnost discgolfového hřiště v obci, nebo ve vybrané lokaci zvýšila úroveň kvality života a v jakých oblastech.

Účast na výzkumu je dobrovolná. Vaše data budou zpracovávána anonymně a uchovávána s plnou ochranou důvěrnosti dle platných zákonů ČR.

Skip to content